Tooted

Logoga reklaamtooted on turunduskanal, mis annab võimaluse suurendada ettevõtte või asutuse nähtavust ja luua imagot. Et reklaamkingitus kannaks oma eesmärki, peab see olema sihtrühmale suunatud, nähtav ja läbimõeldud. 

Töötajatele mõeldud firmakingitused, firmarõivad ja meened on suurepärane viis ühtsustunde suurendamiseks, ettevõtte identiteedi tugevdamiseks ja ka ettevõtte reklaamimiseks, sest oma töötajad on ühtlasi ka parimad brändisaadikud ja reklaamikandjad.

Klientidele suunatud reklaam- ja promotooted on väga hea viis nähtavuse ja lojaalsuse kasvatamiseks, bränditeadlikkuse tõstmiseks ja brändist positiivse kuvandi loomiseks.

Koostööpartneritele suunatud ärikingitused ja meened on hea viis koostöö eest tänamiseks, väärtuslike sidemete tugevdamiseks ja veelgi tihedama koostöö kinnistamiseks.

Aitame hea meelega leida sihtrühma ja ettevõtet silmas pidades sobivaimad reklaam- ja ärikingitused.

Pliiats ja Print